Darek dariyo samjey chey key maari paasey paani apaar chey,
Pan ey kya jaaney chey key aa to nadiyo ey aapelo prem udhar chey.

Saagar poochey reti ney taney bhinjvoo key nahi!
Saagar poochey reti ney taney bhinjvoo key nahi!
Reti man maa royi padi, aam to kaai poochi poochi ney thata hashey prem…

Koik vaar koini prit pan taqlif aapey chey,
Aankhon ney gamey tey rit pan taqlif aapey chey,
Hamesha haarthi nathi haari jato maanash,
Koikvaar jagatmaa jeet pan taqlif aapey chey.

Koini pan vaatmaa padto nathi,
Etley hoo koi ney nadto nathi,
Jey ghadiyey jey malyu manjoor chey,
Bhagya saahtey hoo kadi ladto nathi,
koney chalkavya najar naa jaam ney,
Aam to hoon jaamney adto nathi,
Haam haiyya chey maara etley,
Thokaro khaau choo pan ppadto nathi.